Condicions d'ús

L’accés i ús del lloc web www.optimbike.com es regeix per les presents condicions d’ús, així com per les lleis i/o normatives aplicables al respecte. Per tant, l’accés a aquest lloc web implica l’acceptació íntegra d’aquestes condicions d’ús per part de l’usuari. INTER EMPORDÀ, S.L., es reserva el dret de modificar i/o actualitzar sense previ avís les presents condicions d’ús, així com les dades publicades en el lloc web. Totes aquestes modificacions s’aplicaran a l’usuari cada vegada que es connecti al lloc web.

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital d'INTER EMPORDÀ, S.L., té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.

INTER EMPORDÀ, S.L., es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

INTER EMPORDÀ, S.L., no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

INTER EMPORDÀ, S.L., no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

INTER EMPORDÀ, S.L., no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

INTER EMPORDÀ, S.L., és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per INTER EMPORDÀ, S.L. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d'INTER EMPORDÀ, S.L.

INTER EMPORDÀ, S.L., respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client d'INTER EMPORDÀ, S.L., que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a INTER EMPORDÀ, S.L., de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat d'INTER EMPORDÀ, S.L., són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per INTER EMPORDÀ, S.L. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
Top